WIELKOGABARYTY

WIELKOGABARYTY

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt RTV i AGD odbierane są według ustalonego przez miasto harmonogramu z terenu posesji. Istnieje również możliwość samodzielnego oddania odpadów wielkogabarytowych do zbiorczych punktów gromadzenia odpadów. Jeśli termin odbioru odpadów ustalony przez miasto Ci nie odpowiada lub ilość odpadów, których chcesz się pozbyć jest zbyt duża i istnieje konieczność dostarczenia ich do punktu obioru – polecamy skorzystanie z naszych usług.

Oferujemy wywóz odpadów wielkogabarytowych w postaci: